EquiStyle personal touch

In het internationale aanbod van kwalitatieve trainingen, heb ik geopteerd om me te specialiseren in de combinatie van Freestyle training® en Centered Riding® als basis voor de door mij gegeven opleidingen. Niet omdat andere trainingsvormen minderwaardig zouden zijn, maar omdat deze beide systemen elkaar passend aanvullen en op de meest complete manier mijn visie ondersteunen. Daarnaast benut ik ook elke kans om van andere instructeurs te leren en zo ook nog technieken te integreren in mijn werk die de training alleen maar ten goede kunnen komen. Met paarden werken houdt in dat men nooit volleerd is. Dit maakt het zo leuk en uitdagend. Vandaar dat ik me ook in de toekomst met veel enthousiasme zal blijven bijscholen om niet alleen kwaliteit te blijven garanderen maar om die ook te optimaliseren.
Aristophanes, een Griekse schrijver uit de klassieke oudheid, citerend: 'Onderwijzen is niet het vullen van lege vaten maar het ontsteken van een vuur. Brandt dat vuur - de wens om ons te verbeteren - eenmaal in ons, dan kan het nooit meer worden geblust, en op reis over ons eigen pad is de verbintenis met paarden de brandstof die het vuur brandende kan houden.

Freestyle training
Centered riding®