ANDERS met als doel BETER

Paarden houden, ermee omgaan, trainen en rijden houdt een grote verantwoordelijkheid in en vraagt om kennis. Kennis is antwoorden hebben op de vraag :

'Waarom doen onze paarden wat ze doen?' :
'Waarom krijg ik mijn paard moeilijk mee van de weide?'
'Waarom vertoont mijn paard stereotiep gedrag op stal?'
'Waarom krijg ik soms een beet?'
'Waarom is mijn paard zo angstig?'
'Waarom bokt, steigert of slaat mijn paard uit tijdens het rijden?'
'Waarom laadt mijn paard niet graag op trailer?'

Anders omhelst je concrete antwoorden aanreiken op al deze vragen en meer.
Beter betekent deze antwoorden duiden, je laten behouden wat werkt maar je helpen bekwamen om oplossingen te bedenken voor wat niet werkt om zo de samenwerking tussen jou en je paard te optimaliseren.

Paarden houden, ermee omgaan, trainen en rijden vereist kennis van zaken en daar wordt doorgaans veel te weinig aandacht aan besteed. Gebrek aan kennis en/of jarenlange overdracht van ‘foute’ kennis, resulteert jammer genoeg nog al te vaak in nadelige situaties voor de paarden. Onbegrip, onwetendheid, kortzichtigheid of het ondergeschikt stellen van deze intelligente & gevoelige dieren aan ons eigen onwrikbaar vastgesteld doel, leidt jammer genoeg soms nog al gemakkelijk tot het van de hand doen of, nog erger, tot het slachten van dieren die dit lot absoluut niet verdienen.

Gelukkig beginnen meer en meer mensen dit te beseffen en waait er wereldwijd een wind van veranderingen ten goede. Toen ik mezelf jaren terug ging bijscholen, werd me vlug duidelijk dat ik dit niet alleen voor mezelf deed. Trainingen gebaseerd op wederzijds vertrouwen & respect werpen zo’n positieve resultaten af voor paard en mens, dat ik besloot mij ook in te willen zetten om deze kennis te helpen verspreiden.

Mijn hoop en geloof is dat we met z’n allen evolueren naar een wereld waar paarden begrepen en aanvaard worden voor wie ze zijn, waar mensen met paarden weer paardenmensen worden, waar lessen en opleidingen garant staan voor kwaliteit en vakkennis met het welzijn van paarden als hoogste prioriteit, waar het doel van recreant tot sportruiter harmonie en plezier is.

Wanneer ‘ongewenst gedrag’ eerder uitzondering dan regel wordt, dan vertellen paarden ons dat we goed bezig zijn …